Du har ikke kun heste på hjernen... 😉

Jeg elsker det gamle indianske sagn om de to ulve. 

Den sorte ulv og den hvide ulv.
De to ulve som bor i ethvert menneske.

Den sorte ulv, som lever af had og frygt, den hvide ulv, som lever af kærlighed og tillid.

Indianerne ser disse indre ulve, som en slags væsner vi som mennesker nærer med vores tanker og handlinger. 

 Det vi "fodrer" er det der vokser sig stort og stærkt.

Vi kender alle den der lille djævelske stemme, som hvisker os ind i ørerne og som ”advarer” os mod at gøre dit eller dat.

Den lille stemme er vores ”sorte ulv”, som vil gøre alt hvad den kan for at sabotere vores planer og prøve at tale os fra vores forehavende når vi gerne vil ”steppe op”, ændre kurs, skifte job eller f.eks. udfordre os selv og blive den bedste rytter vi kan…!!

Det er den stemme, du hører i hovedet - den der siger, at du ikke er god nok, du ikke har det mod, energi eller de kompetencer som kræves, at du er for gammel eller ung, at det er dumt,  tåbeligt og måske kan være farligt…. Du kender den sikkert udmærket!

Det er den stemme, der automatisk går i gang hver gang vi bevæger os ud mod grænserne af vores komfortzone når vi ønsker at ændre og flytte os eller prøve noget nyt og kaste os ud i det ”ukendte”. Og jo tættere du er på dine grænser, jo større udfordring - jo højere og mere insisterende bliver den djævelske stemme…

Men hvorfor har vi den stemme og hvorfor er det vi lader os påvirke og lytter til den i stedet for bare at ignorere den? Den gør jo ikke noget godt for os, men forhindrer vores udvikling og får os til at tvivle og blive usikre på os selv?

Sagen er at stemmen fra den ”sorte ulv” faktisk bare forsøger at passe på dig og holde dig på sikker grund. Den ønsker, at du bliver lige, hvor du er  - ikke noget med at udsætte sig selv for unødige farer, skuffelser eller nederlag, Tak! 

For hvad hvis du bliver til grin? 

Eller hvad hvis du faktisk ikke lykkes?

Hvad hvis det gør ondt eller du kommer fysisk til skade?

Eller hvem tror du egentligt du er - som drømmer om at gøre dit eller dat…?

Når du hører stemmen tale, er det i virkeligheden fordi du tør drømme og ønsker at udvide dine grænser, gøre noget nyt, udfordre dig selv eller forfølge dine mål…  - og det er GODT, for ellers udvikler vi os jo aldrig! 🙂

Problemet er bare, at selvom stemmen fra din ”sorte ulv” egentligt har til hensigt at ”passe på dig”, gør den det på bekostning af alt andet f.eks. dine ønsker og drømme.

Hvad ”den sorte ulv” absolut ikke bekymrer sig om, er  f.eks. om du kunne få et meget sjovere og mere spændene liv, udvide dine  kompetencer, få den vildeste karriere eller blive en succesfuld og fantastisk rytter. Faktisk gør den slags ideer og planer blot at at ”den sorte ulv” føler sig endnu mere presset og får behov for at ”råbe” endnu højere og gøre endnu mere for at holde dig fra at kaste dig ud i det du måske inderst inde drømmer om, men tøver med at gå i gang med.

Men hvis vi er opmærksomme på ”den sorte ulv”, altså de samtaler, vi har med os selv når ”den sorte ulv” taler og ved at det blot er vores egne begrænsninger og usikkerhed der er på spil, kan vi faktisk lære hvornår vi skal være opmærksomme, og hvornår vi skal lukke munden på den, så vi kan udvikle os, gøre det vi har lyst til og få større livsglæde.

Vi kan træne vores indre dialog til at være positiv, kærlig og støttende (den hvide ulv) i stedet for begrænsende og nedgørende.

ALLE har den indre stemme, spørgsmålet er blot hvor meget vi giver den lov at påvirke, begrænse og styre vores liv.


Hvad kan du gøre?

Når du bliver opmærksom på de to stemmer, der diskuterer indeni (den hvide og den sorte ulv), så er første skridt at blive bevidst om dem og begynde at skelne dem fra hinanden. 

Hvis du fx går rundt med en tanke om, at du ikke tror, at du er god nok til at lære at ride på et bestemt niveau, en bestemt disciplin et bestemt sted eller hvad det end måtte være… - så stil dig selv følgende spørgsmål. 

Rækkefølgen er ikke så vigtig. Du kan evt. skrive dem ned på et stykke papir. Og stil gerne dig selv spørgsmålene flere gange, så du virkelig får gennemtænkt og uddybet dine svar - for jo mere brugbare vil de være.

Start med at formuler det du tror, som fx:  ”Jeg er ikke særlig god til …”.

  • Hvor stammer den tro fra? 
  • Kan du finde noget, som kan bevise, at det er sådan, det forholder sig? 
  • Tænker du også sådan om dig selv i andre situationer? Hvilke? 
  • Hvad får du ud af at gå og tænke sådan om dig selv? 
  • Hvordan reagerer du på det? 
  • Hvordan reagerer dine omgivelser på dette? 
  • Kan du finde en god grund til at blive ved med at tænke sådan? 
  • Hvad ville der ske ved at prøve at tænke den modsatte tanke: 

                   ”Jeg tror, at jeg ER god til at …”.

  • Hvordan føles det at tænke sådan? 

Nu forandrer en sådan lille tankerække ikke nødvendigvis dine tanker på et splitsekund. Men ved at give ”den positive hvide ulv” opmærksomhed, får den en chance for at vokse, og kan derved rokke ved ”den negative sorte ulv” og de begrænsende overbevisninger, den har.

Hvilken ulv fodrer du – den sorte eller den hvide…?? 

Den ulv vi fodrer eller DET vi fodrer er det, der vokser sig stort og stærkt!

2. august 2018